Scapis logo

Forskningsnyheter

nov 06, 2018

Häromveckan inkluderades i Umeå den sista av de 30 154 studiedeltagarna i den stora hjärt- och lungstudien SCAPIS. Det innebär att rekryteringsfasen, som inleddes i november 2013, är avslutad och att studien nu befinner sig i en analysfas.  SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt där 30 154 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar på sex svenska … Fortsätt läsa SCAPIS-studien har gått i mål!


nov 05, 2018

Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom – det visar undersökningar av 30 000 individer i Hjärt-Lungfondens forskningssatsning SCAPIS. Mönstret förekommer över hela landet och gäller samtliga riskfaktorer, till exempel fetma, diabetes och högt blodtryck. Nu efterlyser Hjärt-Lungfonden politiska åtgärder för en jämlikare hjärthälsa. – Det … Fortsätt läsa Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom


feb 19, 2016

Den 19 februari 2016 disputerade Gustav Olsson i idrottsvetenskap vid GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan). Avhandlingens titel är ”Studies of physical activity in the Swedish population” och har som syfte att studera vuxna svenskars fysiska aktivitet, kondition, hälsa och livsstil. En enkät för att mäta olika nivåer av fysisk aktivitet utvärderades och dessutom utvärderades om självskattad … Fortsätt läsa Fysisk aktivitet på recept bidrar även till ökad livskvalitet


feb 19, 2016

En minuts träning per dag minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, enligt en studie som Sahlgrenska akademin och GIH genomfört. Studien ingår i SCAPIS-studien och har undersökt 836 män och kvinnor mellan 50 och 64 år.En stillasittande livsstil ökar risken för det metabola syndromet, det vill säga bukfetma i kombination med riskfaktorer som blodfetter, kolesterol, … Fortsätt läsa Fysisk aktivitet minskar risken för metabola syndromet


feb 19, 2016

De första resultaten från SCAPIS-studien kommer från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som medverkar i SCAPIS med ansvarar för mätningarna av det dagliga aktivitetsmönstret och analyserar hur detta är kopplat till bland annat riskfaktorer, åderförkalkning och fettfördelningen i kroppen. Resultat: Få medelålders personer mellan 50 och 64 år uppfyllde de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet. Vid … Fortsätt läsa Få medelålders är tillräckligt aktiva