Scapis logo

Forskningsnyheter

Feb 19, 2016

Den 19 februari 2016 disputerade Gustav Olsson i idrottsvetenskap vid GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan). Avhandlingens titel är ”Studies of physical activity in the Swedish population” och har som syfte att studera vuxna svenskars fysiska aktivitet, kondition, hälsa och livsstil. En enkät för att mäta olika nivåer av fysisk aktivitet utvärderades och dessutom utvärderades om självskattad … Fortsätt läsa Fysisk aktivitet på recept bidrar även till ökad livskvalitet


Feb 19, 2016

En minuts träning per dag minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, enligt en studie som Sahlgrenska akademin och GIH genomfört. Studien ingår i SCAPIS-studien och har undersökt 836 män och kvinnor mellan 50 och 64 år.En stillasittande livsstil ökar risken för det metabola syndromet, det vill säga bukfetma i kombination med riskfaktorer som blodfetter, kolesterol, … Fortsätt läsa Fysisk aktivitet minskar risken för metabola syndromet


Feb 19, 2016

De första resultaten från SCAPIS-studien kommer från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som medverkar i SCAPIS med ansvarar för mätningarna av det dagliga aktivitetsmönstret och analyserar hur detta är kopplat till bland annat riskfaktorer, åderförkalkning och fettfördelningen i kroppen. Resultat: Få medelålders personer mellan 50 och 64 år uppfyllde de nationella rekommendationerna för fysisk aktivitet. Vid … Fortsätt läsa Få medelålders är tillräckligt aktiva