Scapis logo

Nyheter

nov 06, 2018

Häromveckan inkluderades i Umeå den sista av de 30 154 studiedeltagarna i den stora hjärt- och lungstudien SCAPIS. Det innebär att rekryteringsfasen, som inleddes i november 2013, är avslutad och att studien nu befinner sig i en analysfas.  SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt där 30 154 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar på sex svenska … Fortsätt läsa SCAPIS-studien har gått i mål!


nov 05, 2018

Att bo i områden med låg utbildningsnivå och inkomst innebär en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom – det visar undersökningar av 30 000 individer i Hjärt-Lungfondens forskningssatsning SCAPIS. Mönstret förekommer över hela landet och gäller samtliga riskfaktorer, till exempel fetma, diabetes och högt blodtryck. Nu efterlyser Hjärt-Lungfonden politiska åtgärder för en jämlikare hjärthälsa. – Det … Fortsätt läsa Svag socioekonomi ger störst risk för hjärt-kärlsjukdom


maj 19, 2017

Människor i Malmös förorter löper betydligt större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än de som bor i innerstan. Det visar de första resultaten från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS. – Målet med SCAPIS är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Resultaten visar att hälsoläget i Malmö behöver förbättras, inte minst … Fortsätt läsa Stora hälsoskillnader i Malmö


nov 15, 2016

Fredagen den 11 november 2016, firade de sex SCAPIS orterna att att SCAPIS studien nu nått halvvägs. Totalt 15 000 deltagare har inkluderats av totalt 30 000 som är målet. Detta skedde nästan exakt 3 år efter att den första deltagaren inkluderades i Göteborg och ett halvår efter att Umeå som sista ort tog in … Fortsätt läsa SCAPIS har nått halvvägs


apr 13, 2016

Pressmeddelande den 1 mars 2016 Som en av flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är fetma överlägset mindre utbrett i Stockholms innerstad än i förorten. Det visar den stora befolkningsstudien SCAPIS som finansieras av Hjärt-Lungfonden. Även midjemått och blodsockernivå visar på skillnader mellan innerstad och förorter. I Stockholm erbjuds totalt 5000 slumpmässigt utvalda Stockholmare mellan 50 och … Fortsätt läsa Innerstadsbor mest hälsomedvetna