Scapis logo

Forskningsnyheter

nov 06, 2018

SCAPIS-studien har gått i mål!

Häromveckan inkluderades i Umeå den sista av de 30 154 studiedeltagarna i den stora hjärt- och lungstudien SCAPIS. Det innebär att rekryteringsfasen, som inleddes i november 2013, är avslutad och att studien nu befinner sig i en analysfas.

 SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt där 30 154 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar på sex svenska universitetsorter.

Undersökningarna av hjärta, kärl och lungor har bland annat innefattat datortomografi, ultraljud, magnetkamera, lungfunktionstester, EKG, traditionella riskmarkörer samt frågeformulär för bland annat miljö- och socioekonomiska variabler.

Ett viktigt mål med den omfattande studien är att bättre kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Ett stort antal forskningsprojekt genomförs nu på data från SCAPIS-studien. En rad vetenskapliga artiklar kommer att publiceras de kommande åren.

SCAPIS leds av en nationell forskargrupp och drivs av sex universitetssjukhus. Studien finansieras huvudsakligen av Hjärt-Lungfonden med ytterligare viktiga bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet samt universitetssjukhusen och universiteten.

 

 

Tillbaka