Scapis logo

Inför besöken

För att få delta i SCAPIS måste du ha fått en personlig inbjudan via posten. Du som fått en personlig inbjudan och vill delta, kontakta oss så bokar vi en tid som passar dig för två halvdagsbesök med cirka två veckors mellanrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inför dina besök får du ett automatiskt genererat sms som påminner dig om ditt besök inom hälso- och sjukvården. Första besöket tar 4-5 timmar och det andra cirka 2 timmar. Besöken är kostnadsfria.

Det är helt frivilligt att delta i SCAPIS. Du som fått en personlig inbjudan och inte vill delta, får gärna höra av dig och tacka nej till deltagande.

Kontaktuppgifter SCAPIS Göteborg:

Tel
031 – 342 98 43/ 342 96 94

E-post
scapis@vgregion.se

Om du ringer och ingen svarar, lämna gärna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp dig.

Vem får delta?

5000 kvinnor och män, i åldern 50 – 64 år, i Göteborgs kommun väljs slumpmässigt ut via Folkbokföringsregistret. De som väljs ut får en personlig inbjudan via post. Det går inte att själv anmäla sitt intresse för att delta.
Instruktioner vid undersökningarna ges på svenska och den enkät som deltagarna i studien fyller i, är på svenska. Vi har inte möjlighet att erbjuda tolkhjälp.

Studien avslutad i Göteborg.

SCAPIS Göteborg tar inte in ytterligare studiedeltagare.

 

E-post

SCAPISgoteborg@wlab.gu.se

 

Hitta hit

Adress
Gröna stråket 8, 413 45 Göteborg

Huvudansvarig

Göran Bergström
Professor, Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Avd. för molekylär och klinisk medicin

 

567187a372405ef2161d29ae_GoranBergstrom