Scapis logo

Vad händer vid besöken

Deltagare i studien kallas till två kostnadsfria besök med cirka två veckors mellanrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inför dina besök får du ett automatiskt genererat sms som påminner dig om ditt besök. Första besöket tar 4-5 timmar och det andra cirka 2 timmar.

De undersökningar som görs är bl a:

·         Blodprov – kolesterol, blodsocker och njurfunktion
·         Längd, vikt, midje- och höftmått
·         Test av lungfunktion
·         Blodtryck
·         Ultraljudsundersökning: halspulsådror
·         EKG
·         Röntgenundersökning (CT) – hjärta, kärl och lungor
·         Konditionstest

Besök 1

• Du kommer på morgonen till vår mottagning och du har inte ätit eller druckit något (förutom vatten) de senaste 8 timmarna. Undvik parfym och starka dofter vid båda besöken.  

• Du får möjlighet att ställa ytterligare frågor till en sköterska innan du definitivt beslutar dig för att vara med i studien.

• Sjukvårdspersonal tar blodprov från din arm för att analysera bland annat kolesterol, blodsocker och njurfunktion. Du kommer även bli ombedd att lämna urinprov.

140205 Hjärt-Lungfonden / Scapis Foto: Marie Ullnert

Därefter tas blodtryck och EKG. I samband med detta mäts även din längd, vikt, midje- och höftmått.

Du bjuds på frukost.

• Sjukvårdspersonal undersöker din lungfunktion. Du kommer att göra utandningsprov för att mäta lungfunktionen, efter att du andats in en spray som vidgar luftrören.

pic18467

• Du svarar i lugn och ro på en enkät som är en mycket viktig del av studien. I enkäten ställs frågor som gäller din hälsa; om du tar några mediciner, hur mycket du motionerar, om rökning och andra levnadsförhållanden inklusive arbete och utbildning, samt eventuella sjukdomar i släkten. Du kommer även göra ett test av din uppmärksamhetsförmåga

• Dagen avslutas med ett kort konditionstest då du får cykla på en motionscykel.

pic00041

• När du går hem får du med dig en mätare för att mäta hur mycket du rör dig. När du använt mätaren skickas den tillbaka i ett bifogat frankerat kuvert. Du får även med dig ett provrör för insamling av ett avföringsprov. Det kommer att användas för att undersöka samband mellan förändringar i tarmfloran och hjärt- och kärlsjukdomar. Ta med dig avföringsprovet till SCAPIS-mottagningen vid besök 2. 

Besök 2

• Inför detta besök skall du inte äta eller dricka något på 4 timmar, förutom vatten, samt 2 timmar innan inta en måltidsersättning som du har fått med dig vid besök 1.

• Sjukvårdspersonal gör en ultraljudsundersökning av dina halspulsådror. Du ligger bekvämt på en brits under dessa undersökningar.

• Du genomgår en röntgenundersökning (skiktröntgen/CT) av hjärtats kranskärl, lungorna, stora kroppspulsådern och av fettmängden kring hjärtat, i levern och i magen. För att undersöka kranskärlen med CT får du kontrastinjektion insprutad via en nål i en ven i ena armen. Under undersökningen, som bara tar några minuter, ligger du på en brits och röntgenapparaten befinner sig ovanför bröst och mage.

Den del av CT-undersökningen som visar på hjärtats kranskärl genomförs inte om blodprovet från Besök 1 visar nedsatt njurfunktion, eller om du är allergisk mot det jod som ingår i kontrastmedlet.

pic06334

Studien avslutad i Göteborg.

SCAPIS Göteborg tar inte in ytterligare studiedeltagare.

 

E-post

SCAPISgoteborg@wlab.gu.se

 

Hitta hit

Adress
Gröna stråket 8, 413 45 Göteborg

Huvudansvarig

Göran Bergström
Professor, Överläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Avd. för molekylär och klinisk medicin

 

567187a372405ef2161d29ae_GoranBergstrom