Scapis logo

Kontakt

Har du fått en inbjudan?

Anmäl dig direkt till din SCAPIS-ort:

Huvudansvarig SCAPIS:

567187a372405ef2161d29ae_GoranBergstrom

Göran Bergström
professor, överläkare, 
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Avd. för molekylär och klinisk medicin
413 45 Göteborg
Tfn: 031-342 80 11,
Mobil: 070-509 44 05
E-post: goran.bergstrom@hjl.gu.se

Kommunikationsansvarig:

Susanne Klofsten
Hjärt-Lungfonden
Box 5413
114 84 Stockholm
Tfn: 0720-78 33 28
E-post: susanne.klofsten@
hjart-lungfonden.se

Nationell projektledare:

Emma Larsson
Research Support Office
Gothia Forum för klinisk forskning
Gröna Stråket 12, 413 45 Göteborg
Tfn: 0700-82 38 39
E-post: emma.k.larsson@vgregion.se

 

Samordnare:

Bim Boberg
Chef Forskningsavdelningen
Hjärt-Lungfonden
Box 5413
Biblioteksgatan 29
114 84 Stockholm
Tfn: 08-566 242 02
Mob: 0708-54 42 02
E-post: bim.boberg@hjart-lungfonden.se