Scapis logo

Kontakt

Har du fått en inbjudan?

Anmäl dig direkt till din SCAPIS-ort:

Huvudansvarig SCAPIS:

567187a372405ef2161d29ae_GoranBergstrom

Göran Bergström
professor, överläkare, 
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Avd. för molekylär och klinisk medicin
413 45 Göteborg
Tfn: 031-342 80 11,
Mobil: 070-509 44 05
E-post: goran.bergstrom@hjl.gu.se

Kommunikationsansvarig:

Susanne Klofsten
Hjärt-Lungfonden
Box 5413
114 84 Stockholm
Tfn: 0720-78 33 28
E-post: susanne.klofsten@
hjart-lungfonden.se

Nationell projektledare:

Charlotta Elfström
Uppsala kliniska forskningscentrum UCR
Uppsala Science Park
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

Tfn: 018-611 95 10
Mobil: 0703- 84 67 35

E-post: charlotta.elfstrom@ucr.uu.se