Scapis logo

Välkommen till SCAPIS Linköping

Doctors Looking at Medical Chart --- Image by © Simon Jarratt/Corbis

Världsunik kunskapsbank för forskning

Målet med SCAPIS är att kunna upptäcka sjukdomar i människors hjärtan, kärl och lungor innan de uppstår. Studien genomförs på sex universitetsorter i Sverige med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

I Linköping är det Linköpings universitet och Universitetssjukhuset i Linköping som ansvarar för genomförandet av SCAPIS. SCAPIS Linköping har under tre år samlat in prover och data från 5000 Linköpingsbor.

I första hand har lung- och hjärtstatus undersökts samt så kallade riskfaktorer som är kopplade till sjukdomar inom hjärta, kärl och lunga. Alla som deltagit i SCAPIS bidrar till möjligheter att i framtiden förebygga, upptäcka och behandla hjärtkärlsjukdom och KOL.

 

 

En mycket grundlig hälsoundersökning

Alla medverkande har fått en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol.

 

Vem har fått delta i studien?

5000 kvinnor och män, i åldern 50 – 64 år, i Östergötland valdes slumpmässigt ut via Folkbokföringsregistret. De fick en personlig inbjudan via post. Det har inte gått att själv anmäla sitt intresse för att delta i studien.

Det var helt frivilligt att delta i SCAPIS. Besöken var kostnadsfria.

 

Lokala nyheter - Linköping

nov 15, 2016
SCAPIS har nått halvvägs!

Fredagen den 11 november 2016, firade SCAPIS Linköping tillsammans med de övriga fem orterna att hela SCAPIS studien nått halvvägs. Totalt 15 000 deltagare har inkluderats av totalt 30 000 som är målet. Detta skedde nästan exakt 3 år efter att den första deltagaren inkluderades i Göteborg och ett halvår efter att Umeå som sista … Fortsätt läsa SCAPIS har nått halvvägs!

feb 23, 2016
Unik hjärt- och lungstudie startar i Linköping

5000 personer i Linköping ska undersökas i forskningsprojektet SCAPIS som snart startar.

feb 23, 2016
Nu är SCAPIS-mottagningen redo för de första studiedeltagarna

SCAPIS-teamet är laddade för att ta emot de första studiedeltagarna. Vårddirektör Ditte Pehrsson-Lindell och prefekt Birgitta Öberg knöt på invigningen ett symboliskt band mellan Universitetssjukhuset och LiU.

Studien avslutad i Linköping.

SCAPIS Linköping tar inte in ytterligare studiedeltag- are.

Tel
010-103 17 41

E-post
scapis@regionostergotland.se

Hitta hit

Adress
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Huvudansvarig

Carl Johan Östgren
Professor i allmänmedicin
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa

cj