Scapis logo

Vad händer vid besöken?

Deltagare i studien kallas till tre besök med cirka två veckors mellanrum vid Universitetssjukhuset i Linköping. Inför dina besök får du ett automatiskt genererat sms som påminner dig om ditt besök inom hälso- och sjukvården. Besöken tar cirka 2 – 4 timmar vardera och är kostnadsfria.

De undersökningar som görs är bl a:

·         Blodprov – kolesterol, blodsocker och njurfunktion
·         Längd, vikt, midje- och höftmått
·         Test av lungfunktion
·         Blodtryck
·         Ultraljudsundersökning: halspulsådror, hjärta
·         EKG
·         Röntgenundersökning (CT) – hjärta, kärl och lungor
·         Undersökning av elasticitet i blodkärlen
·         Undersökning av cirkulation i små blodkärl

Besök 1

• Du kommer på morgonen till vår mottagning och du har inte ätit eller druckit något (förutom vatten) de senaste 8 timmarna. Undvik parfym och starka dofter vid besöken.

• Du får möjlighet att ställa ytterligare frågor innan du definitivt beslutar dig för att vara med i studien.

• Sjukvårdspersonal tar blodprov från din arm för att analysera bland annat kolesterol, blodsocker och njurfunktion. Blodtryck mäts i arm och underben och ett EKG tas. Din längd, vikt, midje- och höftmått mäts. Du kommer även bli ombedd att lämna urinprov.

140205 Hjärt-Lungfonden / Scapis Foto: Marie Ullnert

• Du bjuds på frukost.

• En ultraljudsundersökning görs av dina halspulsådror. Du ligger bekvämt på en brits under denna undersökning.

pic18467

• Du svarar i lugn och ro på en enkät som är en mycket viktig del av studien. I enkäten ställs frågor som gäller din hälsa; om du tar några mediciner, hur mycket du motionerar, om rökning, kost och andra levnadsförhållanden inklusive arbete och utbildning, samt eventuella sjukdomar i släkten.

• Dagen avslutas med att sjukvårdspersonal undersöker din lungfunktion. Du kommer att göra utandningsprov för att mäta lungfunktionen efter att du andats in en spray som vidgar luftrören.

pic00041

• När du går hem får du med dig två mätare; en för att mäta ditt blodtryck hemma och en för att mäta hur mycket du rör dig. Du lämnar tillbaka mätarna vid besök 2.

Besök 2

• Inför detta besök ska du inte äta eller dricka något på 4 timmar (förutom vatten). Visar det sig att du hade ett högt blodsocker vid första besöket kommer ett nytt blodprov tas.

• Du kommer att få en måltidsersättning (Modifast) innan dagens undersökningar påbörjas för att alla deltagare ska ha samma utgångspunkt.

• Du genomgår en röntgenundersökning (skiktröntgen/CT) av hjärtats kranskärl, lungorna, stora kroppspulsådern och av fettmängden kring hjärtat, i levern och i magen. För att undersöka kranskärlen med CT får du kontrastinjektion insprutad via en nål i en ven i ena armen. Under undersökningen, som bara tar några minuter, ligger du på en brits och röntgen-apparaten befinner sig ovanför bröst och mage.

Den del av CT-undersökningen som visar på hjärtats kranskärl genomförs inte om blodprovet från besök 1 visar nedsatt njurfunktion, eller om du är allergisk mot det jod som ingår i kontrast-medlet.

pic06334

Besök 3

• En ultraljudsundersökning av hjärtats funktion görs, samt en undersökning av elasticiteten i blodkärlen. Därefter görs en undersökning av cirkulationen i de allra minsta blodkärlen. Undersökningarna är helt smärtfria.

Scapis_fotoCharlotteCarlbergBarg_0261

Studien avslutad i Linköping.

SCAPIS Linköping tar inte in ytterligare studiedeltag- are.

Tel
010-103 17 41

E-post
scapis@regionostergotland.se

Hitta hit

Adress
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Huvudansvarig

Carl Johan Östgren
Professor i allmänmedicin
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa

cj