Scapis logo

Lokala nyheter

maj 12, 2017

5 000 SCAPIS deltagare firades med tårta

När Aleksandar Prekali gick in genom dörren som leder till SCAPIS mottagningen på SUS i Malmö blev han Malmös 5000:e deltagare i projektet. Aleksandar blev därmed också den som gjorde att Malmös andel i projektet nu är uppfylld. Milstolpen firades på mottagningen med tårta och alkoholfritt bubbel under hela dagen. För Aleksandars del fick firandet dock vänta någon timme då deltagarna inte får dricka annat än vatten under timmarna före besöket.

SCAPIS projektet ska i sin helhet genomföra omfattande undersökningar på 30 000 svenskar i åldern 50-64 år. I Malmö genomförs projektet av Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Totalt samlas prover in från 5 000 Malmöbor och detta nåddes i förra veckan.

Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi vid Lunds universitet, och Margaretha Persson, chef för den kliniska forskningsenheten vid Skånes universitetssjukhus, är huvudansvarig respektive projektledare för SCAPIS i Malmö. De ville båda passa på och berömma Malmöborna som ställt upp som deltagare i projektet.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla Malmöbor som ställt upp och den positiva respons som de gett oss kring projektet. Urvalet av vilka som bjuds in till studien sker slumpmässigt utifrån folkbokföringsregistret, men i Malmö ser vi att en väldigt stor andel av de som bjuds in också tackar ja. De är beredda att ge av sin tid för att stötta projektet och framtida forskning, samtidigt som vi erbjuder dem en väldigt grundlig hälsokontroll, berättar Gunnar Engström och Margaretha Persson.

Underlag för framtiden

Genom att samla in prover och data bygger SCAPIS världens djupaste medicinska kunskapsbank för framtida forskning. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom och hindra sjukdomen innan den uppstår. Men i förlängningen är det inte bara hjärt- eller lungsjukdom som materialet kommer användas till, utan även vid forskning och i arbetet med att förbygga andra sjukdomar.

– Det vi skapar här är världens djupaste medicinska kunskapsbank. De användningsområden som vi ser idag är bara några av de som vi kommer kunna peka på i framtiden. När allt material är insamlat kommer det sammanställas och sen fungera som en ovärderlig tillgång för forskning under många år framöver, berättar Margaretha Persson

Projektet fortskrider

Trots att Malmös andel på 5 000 personer nu är uppfylld kommer projektet fortsätta i ytterligare cirka ett år. Detta då ytterligare 1 250 Malmöbor kommer scannas för att hjälpa till med andelar från andra orter där projektet inte kommit lika långt. Totalt genomförs studien på sex universitetsorter i Sverige med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

Tillbaka
Studien avslutad i Malmö.

SCAPIS Malmö tar inte in ytterligare studiedeltagare.

Tel
040-33 20 91

E-post
sus.malmo.scapis@skane.se

Hitta hit

Address
Jan Waldenströms gata 15, plan 3, SUS Malmö

Huvudansvarig

Gunnar Engström
Professor i medicinsk epidemiologi
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

GunnarEngström2