Scapis logo

Lokala nyheter

maj 20, 2017

Dag för genombrott i Malmö

Den 19 maj arrangerade Hjärt-Lungfonden seminariet ”Dag för genombrott” på Börshuset i Malmö. Deltagare i SCAPIS studien bjöds in och här kommer en sammanfattning av de forskningsnyheter från SCAPIS som presenterades på seminariet. Intresset för dagen var mycket stort och Hjärt-Lungfonden hoppas på att kunna erbjuda ytterligare ett seminarietillfälle i höst.

Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens Generalsekretare

 

Stora hälsoskillnader i Malmö

Ett stort fokus för seminariedagen blev de resultat som SCAPIS-ledningen i Malmö presenterade under fredagen. Undersökningen av 5 000 Malmöbor, visar på stora lokala skillnader i riskfaktorer som övervikt, rökning, högt blodtryck och plack i halskärlen. Skillnaderna är större än forskarna tidigare befarat och visar att hälsoläget i Malmö behöver förbättras, inte minst i de socioekonomiskt utsatta förorterna.

I Rosengård har var tredje invånare en övervikt så stor att den klassas som fetma och nästan var fjärde röker, medan motsvarande andel i Limhamn är ungefär var tionde invånare. Skillnaderna avspeglar sig även i kliniska fynd – invånare i Rosengård löper exempelvis 15 procent större risk än Limhamnsbor att drabbas av plack i halskärlen, vilket är en vanlig orsak till stroke.

Ledningen för SCAPIS Malmö, professor Gunnar Engström och docent Margaretha Persson

 

I år dör fler av hjärt-kärlsjukdom än av något annat

Trots att dödligheten i hjärt-kärlsjukdom går ner är det fortfarande den vanligaste dödsorsaken. Tidigare riskfaktorer som högt kolesterol och blodtryck kan idag behandlas, samtidigt har hjärt-kärlsjukdom börjat ändra karaktär och därför behövs ny forskning.

Vad i dagens livsstil ökar risken? Socioekonomiska förhållanden, maten vi äter, tarmens bakterier? En av de viktigaste frågorna i SCAPIS är att förstå vilka sjukdomsmekanismer som är viktiga framöver och hur man kan hitta och mäta biomarkörer i blodet som visar risk för sjukdom. Målet med SCAPIS är att kunna förutsäga och förebygga hjärt-lungsjukdom.

 

Riskfaktorer kan bli friskfaktorer

Med seminariet i Malmö ville Hjärt-Lungfonden också öka kunskapen om hur riskfaktorer kan vändas till friskfaktorer. Livsstilsforskaren Mai-Lis Hellénius vid Karolinska institutet berättade att vi svenskar motionerar mest i Europa, men att vi också sitter mest. Stillasittandet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Mai-Lis uppmanade alla att röra på sig mer under dagen och att den lilla rörelsen kan göra stor skillnad tillsammans med kosten. Tips, råd, recept och information finns att läsa mer om i Sundkurs.

 

Att hitta de farliga placken

En stor fråga inom hela projektet SCAPIS är kunna förstå vilka plack i kärlen som är farliga, som gör att vissa personer blir sjuka men andra inte. Plack är de inlagringar i kärlen som är en del av det naturliga åldrandet, men medan vissa av placken är stabila och inte och orsakar någon skada, riskerar andra att spricka och orsaka en blodpropp. I Malmö finns en forskargrupp som möjligen har uppfunnit en ny ultraljudsmetod för att hitta de farliga placken i halskärlen som kan ge blodproppsbildning och därmed stroke. Målet är att hitta personer som har dessa farliga plack och behandla demi tid.

 

Ny metod att hitta KOL i ett tidigt skede

SCAPIS omfattar både hjärt- och lungsjukdom. En av de största och allvarligaste lungsjukdomarna är KOL. De som är drabbade beskriver sjukdomen som att man andas genom ett sugrör. I Malmö testar forskare ett nytt sätt att upptäcka KOL i ett tidigt stadium. Det är en så kallad nanopartikelundersökning där studiedeltagarna andas in små, små partiklar och sedan andas ut i ett instrument.

För en patient med KOL förstörs de små lungblåsorna, de spricker och blir större. Med nanopartikelundersökningen kan man se om lungblåsorna är förstörda eller inte, vilket inte går att upptäcka vid en vanlig spirometriundersökning. Forskarna hoppas att metoden kan komplettera spirometri och bidra till att KOL upptäcks på ett tidigt stadium, då det fortfarande är möjligt att bromsa sjukdomsförloppet.

 

Ny metod att hitta förmaksflimmer i ett tidigt skede

Kan man förutse vem som kommer att drabbas av förmaksflimmer innan det händer och förhindra det? Det är frågor som forskare i Malmö försöker besvara genom en studie med 24-timmars EKG. En studie som förväntas bli den största befolkningsbaserade undersökningen med 24-timmars EKG i världen. Med denna studie vill forskarna dels förbättra möjligheten att hitta de individer som har hög risk för förmaksflimmer, så att de tidigt kan få effektiv behandling som minskar risken för stroke. Dels vill de hitta möjliga sätt att förebygga förmaksflimmer.

 

Tillbaka
Studien avslutad i Malmö.

SCAPIS Malmö tar inte in ytterligare studiedeltagare.

Tel
040-33 20 91

E-post
sus.malmo.scapis@skane.se

Hitta hit

Address
Jan Waldenströms gata 15, plan 3, SUS Malmö

Huvudansvarig

Gunnar Engström
Professor i medicinsk epidemiologi
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

GunnarEngström2