Scapis logo

Lokala nyheter

dec 15, 2016

Framåt för SCAPIS – 15 000 deltagare i landet

Nu har mer än 15 000 personer runt om i landet deltagit i forskningsstudien SCAPIS. Därmed är hälften av den stora mängden forskningsdata insamlade. På SCAPIS-mottagningen i Malmö uppskattar personalen alla spännande möten med deltagare.

Personalen på SCAPIS-mottagningarna har en nyckelroll för att den stora forskningsstudien ska kunna samla in alla data till den livsviktiga forskningen kring hjärta, kärl och lunga. De ser till att deltagarna har full koll och känner sig väl omhändertagna. Samtidigt följder de noggranna rutiner för insamlingen av prover och data.

Carina Hansson, undersköterska, och Ahmad Shebel, biomedicinsk analytiker, har tagit hand om ett stort antal av de drygt 4 000 personer som hunnit passera SCAPIS i Malmö sedan besöket från den första deltagaren i mars 2014.

  • Vi har alltid i åtanke att SCAPIS-deltagandet är en frivillig insats för forskningens skull. Det gäller därför att hålla hög servicenivå och leverera kvalitet, berättar Carina Hansson och Ahmad Shebel.

En dag på mottagningen är sällan enformig och bjuder ofta på något spännande och oväntat i mötet med deltagarna.  De berättar att personalen lär känna många av deltagarna ganska bra eftersom de ses vid tre tillfällen. Särskilt viktigt är att kommunikationen är tydlig och anpassad till den enskilda individen, anser de.

Inledningsvis krävdes det lite extra arbete för att få igång verksamheten och för att inbjudna skulle få klart för sig vad det innebär att tacka ja. I takt med att fler deltagit har många hört talas om forskningsstudien via bekanta eller nyhetsmedier. Intresset är nu stort.

  • Förutom att stödja forskningen ser deltagarna det som en chans att serva sig själv. Det blir en gratis kroppsbesiktning. Inte minst möjligheten till hjärt-kärlröntgen är ett dragplåster, förklarar de.

Inbjudan till SCAPIS är personlig och sker slumpvis för att erhålla ett så bra forskningsunderlag som möjligt. Det har hänt att sambon eller den äkta hälften har hoppats kunna utnyttja platsen när inbjudna deltagare haft förhinder. Men det är alltså inte möjligt.

En positiv bieffekt är att SCAPIS-undersökningarna i enskilda fall leder till att allvarligare hälsoproblem upptäcks och kan behandlas i tid. Ungefär var tionde deltagare i Malmö återkallas för extra koll på grund av sina provvärden. En mindre del av dessa har behov av och erbjuds vård.

SCAPIS-jobbet väcker också egna tankar kring hälsa och värdet av en noggrann kroppsgenomgång.

  • Tänk om vi hade kunnat bjuda in alla Malmöbor i åldern 50-65, jag tror att det hade funnits fantastiska vinster att göra i form av förebyggande hälsoinsatser, filosoferar Ahmad Shebel.

Text och foto: Björn Martinsson

Tillbaka
Studien avslutad i Malmö.

SCAPIS Malmö tar inte in ytterligare studiedeltagare.

Tel
040-33 20 91

E-post
sus.malmo.scapis@skane.se

Hitta hit

Address
Jan Waldenströms gata 15, plan 3, SUS Malmö

Huvudansvarig

Gunnar Engström
Professor i medicinsk epidemiologi
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

GunnarEngström2