Scapis logo

Lokala nyheter

maj 20, 2017

Stora hälsoskillnader i Malmö

Människor i Malmös förorter löper betydligt större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom än de som bor i innerstan. Det visar de första resultaten från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

– Målet med SCAPIS är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Resultaten visar att hälsoläget i Malmö behöver förbättras, inte minst i de socioekonomiskt utsatta förorterna, säger Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi på Lunds universitet och ansvarig för SCAPIS-studien i Malmö.

I Malmö, där 5 000 SCAPIS deltagare har undersökts, visar resultaten stora lokala skillnader i riskfaktorer som övervikt, rökning och högt blodtryck. I Rosengård har var tredje invånare en övervikt så stor att den klassas som fetma (BMI>30) och nästan var fjärde röker, medan motsvarande andel i Limhamn är ungefär var tionde invånare. Skillnaderna avspeglar sig även i kliniska fynd – invånare i Rosengård löper exempelvis 50 procent större risk än Limhamnsbor att drabbas av stora plack i halskärlen, vilket är en vanlig orsak till stroke.

–Alla människor i Sverige bör ha kunskap om riskfaktorerna för hjärt- och lungsjukdom – därför är det oroande med så stora regionala skillnader. Samhället måste bli bättre på att omvandla forskningsresultat till konkreta livsstilsråd som alla kan ta del av, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, som är huvudfinansiär för SCAPIS

Tillbaka
Studien avslutad i Malmö.

SCAPIS Malmö tar inte in ytterligare studiedeltagare.

Tel
040-33 20 91

E-post
sus.malmo.scapis@skane.se

Hitta hit

Address
Jan Waldenströms gata 15, plan 3, SUS Malmö

Huvudansvarig

Gunnar Engström
Professor i medicinsk epidemiologi
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

GunnarEngström2