Scapis logo

Vad händer vid besöken?

Deltagare i studien kallas till tre besök. Det första och sista besöket tar cirka en timme medan besök två varar cirka tre timmar. Alla besök sker på Inga Marie Nilssons gata 49, plan 2, Skånes universitetssjukhus i Malmö och är kostnadsfria.

De undersökningar som görs är bl a:

·       Blodprov – kolesterol, blodsocker och njurfunktion
·       Längd, vikt, midje- och höftmått
·       Test av lungfunktion
·       Blodtryck
·       Ultraljudsundersökning: halspulsådror
·       EKG
·       Test av blodkärlens elasticitet
·       Röntgenundersökning (CT) – hjärta, kärl och lungor
·       Urinprov

Besök 1

• Du kommer på morgonen till vår mottagning och har då inte ätit eller druckit något (förutom vatten) sedan föregående kväll (efter kl 22). 

• Du får möjlighet att ställa ytterligare frågor innan du definitivt beslutar dig för att vara med i studien.

• Vi mäter längd, vikt, midje- och höftmått.

 

• Vi tar blodprov från din arm för att analysera bland annat kolesterol, blodsocker och njurfunktion. Du får också lämna ett urinprov och ett salivprov.

klinisk forskning webb-8

 

• Vi tar EKG och vi mäter elasticiteten i dina kärl. Ditt blodtryck kommer att mätas både när du ligger och vilar och när du står upp. Dessutom kommer vi att mäta blodtrycket i dina anklar. Undersökningarna sker utanpå huden.

• Du bjuds på frukost.

• Du svarar i lugn och ro på en enkät om kostfrågor.

• Du får med dig inloggningsuppgifter till ytterligare ett frågeformulär som du får besvara hemma. Det är en viktig del i studien med frågor om din hälsa; om du tar några mediciner, hur mycket du motionerar, om rökning och andra levnadsförhållanden inklusive arbete och utbildning, samt eventuell förekomst av sjukdomar i släkten.

• När du går hem får du också med dig samt material för insamling av faecesprov samt en mätare för att mäta hur mycket du rör dig. Mätaren lämnar du tillbaka vid ditt andra eller tredje besök.

klinisk-forskning-webb-5

Besök 2

• Fyra timmar innan ditt besök ska du undvika att dricka kaffe/te, använda nikotin eller äta en stor måltid. Dessutom ska du undvika att dricka alkohol 12 timmar innan besöket.

• Vi kommer att undersöka dina blodkärl i halsen med ultraljudsteknik. Undersökningen sker utanpå huden.

klinisk forskning webb-18

 

• Du kommer att få göra spirometri för att mäta lungfunktionen. Du kommer att få andas i ett munstycke efter att du andats in luftrörsvidgande medicin.

• Du får med dig Modifast (energidryck) och eventuellt en tablett Seloken som förberedelse till besök 3.

klinisk forskning webb-16

Besök 3

• Två timmar innan ditt besök ska du ta din energidryck och tablett Seloken enligt instruktioner du får vid besök 2.

• Du genomgår en röntgenundersökning (skiktröntgen/CT) av hjärtats kranskärl, lungorna, stora kroppspulsådern och av fettmängden kring hjärtat, i levern och i magen. För att få en bra bild av kranskärlen kommer du att inför undersökningen få kontrastmedel insprutat i en ven i armen.

ct-malmo

Under undersökningen ligger du på en brits och röntgenapparaten befinner sig ovanför bröst och mage.

Den del av CT-undersökningen som visar på hjärtats kranskärl genomförs inte om blodprovet från Besök 1 visar nedsatt njurfunktion, eller om du är allergisk mot det jod som ingår i kontrastmedlet.

Studien avslutad i Malmö.

SCAPIS Malmö tar inte in ytterligare studiedeltagare.

Tel
040-33 20 91

E-post
sus.malmo.scapis@skane.se

Hitta hit

Address
Jan Waldenströms gata 15, plan 3, SUS Malmö

Huvudansvarig

Gunnar Engström
Professor i medicinsk epidemiologi
Lunds universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö

GunnarEngström2