Scapis logo

Vad är SCAPIS?

  • SCAPIS är en svensk befolkningsstudie som ska rekrytera och utreda hjärt- och lungstatus på 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män i åldern 50-64 år.

 

  • Syftet är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.

 

  • Målet är att få mycket större kunskap om sjukdomarnas uppkomst för att kunna förhindra dem innan de uppstår.

 

  • Sex universitet och sex universitetssjukhus i samverkan leder och driver SCAPIS.

 

  • SCAPIS finansieras av Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär samt med betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet samt universitetssjukhusen och universiteten själva.

 

 

HLF_Scapis_BG_red_single_allagubbar4