Scapis logo

Hur går det till?

 

 • 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män, i åldern 50-64 år, undersöks med prover, tester, röntgen och avancerad bildtagning inuti blodkärlen. Detta görs på Lunds universitet/Skånes universitetssjukhus, Göteborgs universitet/ Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Linköpings universitet/Universitetssjukhuset i Linköping, Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset, Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset och Umeå universitet/Norrlands universitetssjukhus – med 5 000 deltagare på varje ställe.

 

 • SCAPIS undersökningar av hjärta, kärl och lungor innefattar:
  • Identifikation av ”vulnerabla” plack, tidiga tecken på KOL samt kartläggning av fettdepåer
  • Datortomografi
  • Ultraljud
  • Magnetkamera

 

 • Baslinjeundersökning omfattar även:
  • Traditionella riskmarkörer och blodprover
  • Ankel/arm index, EKG
  • Lungfunktionstester
  • Stillasittande/rörlighet
  • Hjärt-, buk- och leverfetma
  • Frågeformulär för bl.a. miljö- och socioekonomiska variabler

 

 • All information samlas i en gigantisk databas, som blir en fantastisk kunskapsbank för svenska, men även internationella, forskare under tiotals år framöver.

 

 

HLF_Scapis_BG_red_single_ekg