Scapis logo

Organisation & ledning

SCAPIS är en nationell satsning där sex universitet och universitetssjukhus deltar. Studien är initierad av forskare i Sverige och alla stora universitetssjukhus samt sex universitet samverkar.

SCAPIS leds av en nationell forskargrupp och drivs av universitetssjukhusen i Sverige. Nationella styrgruppen leds av Professor Göran Bergström.

 

NATIONELLA STYRGRUPPEN:

Göran Bergström, professor, överläkare (Director SCAPIS, PI Göteborg)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annika Rosengren, professor (co-PI Göteborg)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

John Brandberg, överläkare, sektionschef
Buk- Kärlsektionen, Radiologi Sahlgrenska

Kjell Torén, professor, överläkare (Adjungerad styrgruppen)
GU/Sahlgrenska Akademin

Carl Johan Östgren, professor (vice Director SCAPIS, PI Linköping)
Linköpings Universitet/Universitetssjukhuset

Jan Engvall, professor (co-PI Linköping)
Linköpings Universitet

Gunnar Engström, professor (PI Malmö)
Skånes universitetssjukhus, Malmö

Margaretha Persson, Enhetschef kliniska forskningsenheten (co-PI Malmö)
Skånes Universitetssjukhus

Tomas Jernberg, professor, överläkare (PI Stockholm)
Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus

Magnus Sköld, professor, överläkare (co-PI Stockholm)
Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Sundström, professor, MD (PI Uppsala)
Uppsala Universitet

Lars Lind, professor, överläkare (co-PI Uppsala)
Uppsala Universitet

Mats G Hansson,. professor i biomedicinsk etik
Uppsala Universitet

Eva Lindberg, professor, överläkare
Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset

Anders Blomberg, professor, överläkare (PI Umeå)
Norrlands Universitetssjukhus

Stefan Söderberg, professor, överläkare (co-PI Umeå)
Norrlands Universitetssjukhus

 

Nationell projektledare är Charlotta Elfström.

Det finns även ett internationellt rådgivande organ, Scientific Advisory Board.