Scapis logo

Unikt med SCAPIS

STORLEKEN
Aldrig tidigare har det lagrats så stor mängd data, bilder och provresultat i en informationsbank. Totalt ska 30 000 personer undersökas. Det stora antalet individer och mätpunkter gör att kraftfulla statistiska metoder kan användas.


BRED REPRESENTATION
Studien inkluderar personer med olika socioekonomisk bakgrund från hela Sverige och i ett så stort antal att många olika frågeställningar kan belysas.


VALET AV UNDERSÖKNINGSMETODER OCH DJUPET AV DATA
Studien är grundlig. Varje person som deltar i studien genomför skiktröntgen, ultraljudsundersökningar, lungfunktionstester och tester av rörelsemönster samt en rad kliniskt kemiska analyser såsom blodsocker- och kolesterolnivåerna. Detta ger en detaljerad beskrivning av varje individ och lägger grunden för att undersöka mekanismer för sjukdom och att individualisera behandling.

 

NYA, FÄRSKA DATA
Det material som finns i redan existerande biobanker och datalager är föråldrat. Livsstilen har förändrats och med den riskfaktorerna. Idag är inaktivitet, övervikt och diabetes vanligare riskfaktorer än rökning och högt kolesterol. Det behövs en aktuell studie – SCAPIS.


AVANCERAD BILDTEKNIK
Idag kan vi avbilda sjukdomen i hjärtat och halsens blodkärl samt i lungorna på ett sätt som vi aldrig tidigare kunnat göra. Vi kan också avbilda och mäta exakt hur olika kroppsvolymer fördelas för att bland annat göra avancerade studier av fetmans betydelse.


SAMKÖRNING MED SVENSKA REGISTER
Svenska register är mycket omfångsrika och detaljerade, vilket gör det möjligt att följa upp individer på ett helt unikt sätt jämfört med andra länder. Vi kan följa upp vilka som drabbas av sjukdom och död.