Scapis logo

Välkommen till SCAPIS Stockholm

Doctors Looking at Medical Chart --- Image by © Simon Jarratt/Corbis

Världsunik kunskapsbank för forskning

Målet med SCAPIS är att kunna upptäcka sjukdomar i människors hjärtan, kärl och lungor innan de uppstår. Studien genomförs på sex universitetsorter i Sverige med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

I Stockholm är det Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som ansvarar för genomförandet av SCAPIS. SCAPIS Stockholm har under tre år samlat in prover och data från 5 000 kvinnor och män i åldern 50-64 år i Stockholm.

I första hand har lung- och hjärtstatus undersökts samt så kallade riskfaktorer som är kopplade till sjukdomar inom hjärta, kärl och lunga. Alla som deltagit i SCAPIS bidrar till möjligheter att i framtiden förebygga, upptäcka och behandla hjärtkärlsjukdom och KOL.

 

 

En mycket grundlig hälsoundersökning

Alla medverkande har fått en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol.

 

Vem har fått delta i studien?

5 000 kvinnor och mäni åldern 50 – 64 år, i Stockholms Läns Landsting valdes slumpmässigt ut via Folkbokföringsregistret. De fick en personlig inbjudan via post. Det har inte gått att själv anmäla sitt intresse för att delta.

Det var helt frivilligt att delta i SCAPIS. Besöken var kostnadsfria.

 

Lokala nyheter - Stockholm

nov 15, 2016
SCAPIS har kommit halvvägs!

Fredagen den 11 november 2016, firade SCAPIS Stockholm tillsammans med de övriga fem orterna att hela SCAPIS studien nått halvvägs. Totalt 15 000 deltagare har inkluderats av totalt 30 000 som är målet. Detta skedde nästan exakt 3 år efter att den första deltagaren inkluderades i Göteborg och ett halvår efter att Umeå som sista … Fortsätt läsa SCAPIS har kommit halvvägs!

maj 23, 2016
Sveriges största hjärt-lungstudie till Stockholm

Nu startar Sveriges hittills största befolkningsstudie om hjärt- och lungsjukdomar i Stockholm. 5 000 stockholmare ska hälsoundersökas i studien SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study. Studien leds av en nationell forskargrupp och drivs av Hjärt-Lungfonden i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. – SCAPIS ger stora möjligheter till nya genombrott för forskningen. … Fortsätt läsa Sveriges största hjärt-lungstudie till Stockholm

Studien avslutad i Stockholm.

SCAPIS Stockholm tar inte in ytterligare studiedeltag- are.

Tel
08-58 58 61 28

E-post
scapis.karolinska@sll.se

 

Hitta hit

Address
Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge M62, 141 86 Stockholm

Huvudansvarig

Tomas Jernberg
Professor, Överläkare
Danderyds sjukhus
Institutionen för kliniska vetenskaper

jernberg