Scapis logo

Inför besöken

För att få delta i SCAPIS måste du ha fått en personlig inbjudan via posten. Du som fått en personlig inbjudan och vill delta, kontakta oss så bokar vi en tid som passar dig för två två besök med cirka en veckas mellanrum vid Karolinska Universitetssjukhuset, avd M62 i Huddinge.

Inför dina besök får du ett automatiskt genererat sms som påminner dig om ditt besök inom hälso- och sjukvården. Det första besöket tar cirka en halv dag och andra besöket tar drygt en timme. Besöken är kostnadsfria.

Det är helt frivilligt att delta i SCAPIS. Du som fått en personlig inbjudan och inte vill delta, får gärna höra av dig och tacka nej till deltagande.

Kontaktuppgifter SCAPIS Stockholm:

Tel
08 – 58 58 61 28

E-post
scapis@karolinska.se

Om du ringer och ingen svarar, lämna gärna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp dig.

Vem får delta?

5000 kvinnor och män, i åldern 50 – 64 år, i Stockholms Läns Landsting väljs slumpmässigt ut via Folkbokföringsregistret. De som väljs ut får en personlig inbjudan via post. Det går inte att själv anmäla sitt intresse för att delta.

Instruktioner vid undersökningarna ges på svenska och den enkät som deltagarna i studien fyller i, är på svenska. Vi har inte möjlighet att erbjuda tolkhjälp.

Studien avslutad i Stockholm.

SCAPIS Stockholm tar inte in ytterligare studiedeltag- are.

Tel
08-58 58 61 28

E-post
scapis.karolinska@sll.se

 

Hitta hit

Address
Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge M62, 141 86 Stockholm

Huvudansvarig

Tomas Jernberg
Professor, Överläkare
Danderyds sjukhus
Institutionen för kliniska vetenskaper

jernberg