Scapis logo

Vad händer vid besöken?

Deltagare i studien kallas till två besök med cirka en veckas mellanrum vid Karolinska Universitetssjukhuset, avd M62 i Huddinge. Inför dina besök får du ett automatiskt genererat sms som påminner dig om ditt besök inom hälso- och sjukvården. Det första besöket tar cirka 3-6 timmar och andra besöket tar drygt en timme. Båda besöken är kostnadsfria.

De undersökningar som görs är bl a:

·         Medicinsk historia
·         Blodprov — kolesterol, blodsocker och njurfunktion
·         Längd, vikt, midje– och höftmått
·         Test av lungfunktion
·         Blod– och ankeltryck
·         Ultraljudsundersökning: halspulsådror
·         EKG
·         Enkäter
·         Röntgenundersökning (CT) – hjärta, kärl och lungor

Besök 1

• Du kommer på morgonen och du har inte ätit eller druckit något (förutom vatten) sedan föregående kväll (efter kl 22). Undvik parfym och starka dofter vid båda besöken.

• Du får möjlighet att ställa ytterligare frågor innan du definitivt beslutar dig för att vara med i studien.

• Sjukvårdspersonal tar blodprov för att analysera bland annat kolesterol, blodsocker och njurfunktion. Din längd, vikt, midje- och höftmått mäts. Du kommer även att få lämna urinprov.

140205 Hjärt-Lungfonden / Scapis Foto: Marie Ullnert

• Du bjuds på frukost

• Sjukvårdspersonal tar ditt blodtryck och EKG samt gör en ultraljudsundersökning av dina halspulsådror. Du ligger bekvämt på en brits under dessa undersökningar.

pic18467

• Du svara i lugn och ro på en enkät som är en mycket viktig del av studien. I enkäten ställs frågor som gäller din hälsa; om du tar några mediciner, hur mycket du motionerar, om rökning och andra levnadsförhållanden inklusive arbete och utbildning, samt eventuella sjukdomar i släkten.

pic00041

• Sjukvårdspersonal undersöker din lungfunktion. Du kommer att göra utandningsprov för att mäta lungfunktionen, före och efter att du andats in en spray som vidgar luftrören.

• Med dig hem får du en måltidsersättning som du ska dricka innan besök 2. Du får också en liten apparat som du mäter hur mycket du rör dig under 7 dagar.

Besök 2

• Inför detta besök skall du endast ha druckit måltidsersättningen (och vatten) du fick med dig hem vid föregående besök. Visar det sig att du hade högt blodsocker vid första besöket, får du erbjudande att återkomma fastande en annan dag för att ta ett nytt blodsocker.

• Du genomgår en röntgenundersökning (skiktröntgen/CT) av hjärtats kranskärl, lungorna, stora kroppspulsådern och av fettmängden kring hjärtat, i levern och i magen. För att undersöka kranskärlen med CT får du kontrastinjektion insprutad via en infart i ena armen. Under undersökningen, som bara tar några minuter, ligger du på en brits och röntgenapparaten befinner sig ovanför bröst och mage.

Om det visar sig från ditt första besök att du har avvikande njurfunktionsvärden så genomförs inte DT undersökning på hjärtats kranskärl. Inte heller om du är allergisk mot det jod som ingår i kontrastmedlet.

pic06334

Studien avslutad i Stockholm.

SCAPIS Stockholm tar inte in ytterligare studiedeltag- are.

Tel
08-58 58 61 28

E-post
scapis.karolinska@sll.se

 

Hitta hit

Address
Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge M62, 141 86 Stockholm

Huvudansvarig

Tomas Jernberg
Professor, Överläkare
Danderyds sjukhus
Institutionen för kliniska vetenskaper

jernberg