Scapis logo

Vi som jobbar med SCAPIS

Huvudansvarig

Tomas Jernberg

Docent, Överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset

 

Sven Burman
Projektledare
Karolinska Trial Alliance

 


STYRGRUPP FÖR STOCKHOLM:

Tomas Jern­berg
Docent, Över­läkare, PI (huvu­dans­varig forskare), Kar­di­ologi

Sven Burman
Pro­jek­tledare, Karolin­ska Trial Alliance

Ker­stin Ced­er­lund
Med Dr, Över­läkare, Co PI, Radi­ologi

Mats Eriks­son
Pro­fes­sor, Över­läkare, Co PI, Endokri­nologi

Maria Kristoffersen-Wiberg
Docent, Över­läkare, Verk­samhetschef, Radi­ologi

Ken­neth Caidahl
Pro­fes­sor, Över­läkare, Klinisk Fys­i­ologi

Maria Eriks­son
Docent, Över­läkare, Verk­samhetschef, Klinisk Fys­i­ologi

Mag­nus Sköld
Pro­fes­sor, Över­läkare, Lungmed­i­cin.

Mia Englund
Verk­samhetschef, Karolin­ska Trial Alliance

Maria Nas­tase Man­nila
Docent, Spe­cial­istläkare, Studieläkare, Kardiologit

Studien avslutad i Stockholm.

SCAPIS Stockholm tar inte in ytterligare studiedeltag- are.

Tel
08-58 58 61 28

E-post
scapis.karolinska@sll.se

 

Hitta hit

Address
Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge M62, 141 86 Stockholm

Huvudansvarig

Tomas Jernberg
Professor, Överläkare
Danderyds sjukhus
Institutionen för kliniska vetenskaper

jernberg

Projektledare

Sven Burman
Karolinska Trial Alliance