Scapis logo

Vi som jobbar med SCAPIS

Huvudansvarig

Tomas Jernberg

Docent, Överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset

 

Cecilia Ström
Projektledare, PhD, Klinisk prövningsledare
Karolinska Trial Alliance
 


STYRGRUPP FÖR STOCKHOLM:

Tomas Jern­berg
Docent, Över­läkare, PI (huvu­dans­varig forskare), Kar­di­ologi

Cecilia Ström
Pro­jek­tledare, Karolin­ska Trial Alliance

Ker­stin Ced­er­lund
Med Dr, Över­läkare, Co PI, Radi­ologi

Mats Eriks­son
Pro­fes­sor, Över­läkare, Co PI, Endokri­nologi

Maria Kristoffersen-Wiberg
Docent, Över­läkare, Verk­samhetschef, Radi­ologi

Ken­neth Caidahl
Pro­fes­sor, Över­läkare, Klinisk Fys­i­ologi

Maria Eriks­son
Docent, Över­läkare, Verk­samhetschef, Klinisk Fys­i­ologi

Mag­nus Sköld
Pro­fes­sor, Över­läkare, Lungmed­i­cin.

Mia Englund
Verk­samhetschef, Karolin­ska Trial Alliance

Maria Nas­tase Man­nila
Docent, Spe­cial­istläkare, Studieläkare, Kardiologit

Anmälan Stockholm

Om du fått en personlig inbjudan, anmäl dig här:

Tel
08-58 58 61 28

E-post
scapis@karolinska.se

Hitta hit

Address
Karolinska Trial Alliance, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge M62, 141 86 Stockholm

Huvudansvarig

Tomas Jernberg
Docent, Överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset

jernberg

Projektledare

Erica Ottenblad
Karolinska Trial Alliance