Scapis logo

Välkommen till SCAPIS Umeå

Doctors Looking at Medical Chart --- Image by © Simon Jarratt/Corbis

Världsunik kunskapsbank för forskning

Målet med SCAPIS är att kunna upptäcka sjukdomar i människors hjärtan, kärl och lungor innan de uppstår. Studien genomförs på sex universitetsorter i Sverige med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

I Umeå är det Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus som ansvarar för genomförandet av SCAPIS. SCAPIS Umeå har under två år samlat in prover och data från 2 500 kvinnor och män i åldern 50-64 år i Umeå och kranskommunerna.

I första hand har lung- och hjärtstatus undersökts samt så kallade riskfaktorer som är kopplade till sjukdomar inom hjärta, kärl och lunga. Alla som deltagit i SCAPIS bidrar till möjligheter att i framtiden förebygga, upptäcka och behandla hjärtkärlsjukdom och KOL.

 

En mycket grundlig hälsoundersökning

Alla medverkande har fått en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker och kolesterol.

 

Vem har fått delta i studien?

2 500 kvinnor och män, i åldern 50 – 64 år, i Umeå och kranskommunerna valdes slumpmässigt ut via Folkbokföringsregistret. De fick en personlig inbjudan via post. Det har inte gått att själv anmäla sitt intresse för att delta.

Det var helt frivilligt att delta i SCAPIS. Besöken var kostnadsfria.

 

Lokala nyheter - Umeå

nov 15, 2016
SCAPIS har nått halvvägs

Fredagen den 11 november 2016, firade SCAPIS Umeå tillsammans med de övriga fem orterna att hela SCAPIS studien nått halvvägs. Totalt 15 000 deltagare har inkluderats av totalt 30 000 som är målet. Detta skedde nästan exakt 3 år efter att den första deltagaren inkluderades i Göteborg och ett halvår efter att vi i Umeå, … Fortsätt läsa SCAPIS har nått halvvägs

sep 02, 2016
SCAPIS i Umeå invigt

Officiell invigning av SCAPIS i Umeå ägde rum den 31 augusti i de nybyggda SCAPIS lokalerna på Norrlands universitetssjukhus. Kristin Ahlm, projektkoordinator och professor Anders Blomgren, huvudansvarig för SCAPIS i Umeå här tillsammans med Hjärt-Lungfondens Kristina Sparreljung i mitten. SCAPIS i Umeå har redan börjat rekryteringen av de 2500 deltagarna och den 2 september tog … Fortsätt läsa SCAPIS i Umeå invigt

jul 12, 2016
SCAPIS drar igång

Varför drabbas vissa av hjärt- eller lungsjukdom medan andra inte gör det, och kan man förhindra att dessa sjukdomar uppstår? Nu drar forskningsprojektet SCAPIS igång som förhoppningsvis ska ge svar på frågorna. SCAPIS är en stor nationell forskningsstudie med målet att hitta riskmarkörer som visar vem som riskerar att drabbas av hjärt- eller lungsjukdom. Studiedeltagarna … Fortsätt läsa SCAPIS drar igång

Studien avslutad i Umeå

SCAPIS Umeå tar inte in ytterligare studiedeltagare.

Tel
073-083 91 46

E-post
scapis@vll.se

Hitta hit

Address
SCAPIS, Norrlands universitetssjukhus

Huvudansvarig

Anders Blomberg
Professor, överläkare
Norrlands universitetssjukhus

Anders_Blomberg_professor_foto_Andreas_Nilsson_besk