Scapis logo

Vad händer vid besöken?

Deltagare i studien kallas till tre besök med ca två veckors mellanrum. Samtliga besök äger rum på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Det första besöket tar cirka 3 timmar, besök 2 tar 2 timmar och den avslutande röntgenundersökningen tar cirka 1 timme. Besöken är kostnadsfria.

De undersökningar som görs är bl a:

·         Blodprov – kolesterol, blodsocker och njurfunktion
·         Längd, vikt, midje- och höftmått
·         Test av lungfunktion
·         Blodtryck
·         Ultraljudsundersökning: halspulsådror, hjärta
·         EKG
·         Röntgenundersökning (CT) – hjärta, kärl och lungor

Besök 1

• Du kommer på morgonen till SCAPIS mottagningen och har då inte ätit eller druckit något (förutom vatten) de senaste 8 timmarna. Du bör undvika parfym och starka dofter vid besöken!

• Först träffar du en sjuksköterska som går igenom din hälsohistoria och du får möjlighet att ställa ytterligare frågor innan du definitivt beslutar dig för att vara med i studien.

• Blodprov tas sedan från din arm för att analysera bland annat kolesterol, blodsocker och njurfunktion. Du får också frågan om du vill lämna ytterligare blod som kommer att förvaras i en biobank för framtida forskning. Blodtryck mäts i arm och underben och ett EKG tas. Din längd, vikt, midje- och höftmått mäts. Du blir även ombedd att lämna urinprov.

140205 Hjärt-Lungfonden / Scapis Foto: Marie Ullnert

• Därefter får du dricka en sockerlösning och blodprov tas vid några tillfällen från ditt finger.

• Under de två timmar som denna undersökning tar får du i lugn och ro besvara en enkät som är en mycket viktig del av studien. I enkäten ställs frågor som gäller din hälsa; om du tar några mediciner, hur mycket du motionerar, om rökning, kost och andra levnadsförhållanden inklusive arbete och utbildning, samt eventuella sjukdomar i släkten.

pic18467

• Du bjuds på frukost.

• Innan hemgång får du med en liten apparat som kan mäta hur mycket du rör dig.

pic00041

Besök 2

• Vid detta besök behöver du inte vara fastande, om du inte hade högt blodsocker vid ditt tidigare besök. I så fall blir du kontaktad och ett nytt blodprov tas, och du får sedan frukost.

• Du lämnar tillbaka den mätutrustning som du fick med dig från ditt tidigare besök.

• En ultraljudsundersökning görs av dina halspulsådror. Du ligger bekvämt på en brists under denna undersökning.

• Besöket avslutas med att din lungfunktion mäts. Innan undersökningen får du andas in en spray med medicin som vidgar luftrören.

• Innan du går hem får du en tid för skiktröntgen och information om hur undersökningen går till. Du får med en standardiserad ”måltid” (energikex eller liknande) och en tablett metoprolol, som sänker pulsen i samband med skiktröntgenundersökningen. Både måltiden och tabletten ska tas 2 timmar före undersökningen.

• Du får ett brev med resultaten från besöksdag 1.

• Du som vid undersökningen har en sänkt njurfunktion eller behandlas med läkemedlet metformin kommer få en anpassad muntlig information om vad kontrastundersökning innebär för just dig.

pic06334

Besök 3

Inför detta besök ska du ha tagit den standardiserade måltiden och tabletten som du fick med dig hem på besöksdag 2. I övrigt ska du vara fastande i minst 4 timmar före skiktröntgenundersökningen.

• Du genomgår en röntgenundersökning av hjärtats kranskärl, lungorna, stora kroppspulsådern och av fettmängden kring hjärta, i levern och i magen. För att undersöka kranskärlen med CT får du kontrastinjektion insprutad via en nål i en ven i ena armen.
Den del av CT-undersökningen som visar på hjärtats kranskärl genomförs inte om blodprovet från besök 1 visar nedsatt njurfunktion, eller om du är överkänslig mot kontrastmedlet, som innehåller jod.

Scapis_fotoCharlotteCarlbergBarg_0261

Efter besöken

Om man vid undersökningarna besöksdag 2 eller 3 hittat något som behöver utredas vidare blir Du kontaktad av sjuksköterska eller läkare.

Studien avslutad i Umeå

SCAPIS Umeå tar inte in ytterligare studiedeltagare.

Tel
073-083 91 46

E-post
scapis@vll.se

Hitta hit

Address
SCAPIS, Norrlands universitetssjukhus

Huvudansvarig

Anders Blomberg
Professor, överläkare
Norrlands universitetssjukhus

Anders_Blomberg_professor_foto_Andreas_Nilsson_besk