Scapis logo

Vad händer vid besöken?

Deltagare i studien kommer att kallas till två besök inom en två-veckorsperiod. Besöken äger rum på SCAPIS Test Center på Dag Hammarskjölds väg 10B 1 tr i Uppsala. Efter dessa två besök bokas du in för ett tredje besök, då en skiktröntgen av hjärta och lungor görs på Akademiska sjukhuset. Inför dina besök får du ett automatiskt genererat sms som påminner dig om ditt besök inom hälso- och sjukvården. Besöken är kostnadsfria.

De undersökningar som görs är bl a:

·         Medicinsk historia
·         Blodprov — kolesterol, blodsocker och njurfunktion
·         Längd, vikt, midje– och höftmått
·         Test av lungfunktion
·         Blod– och ankeltryck
·         Ultraljudsundersökning: halspulsådror
·         EKG
·         Enkäter
·         Röntgenundersökning (CT) – hjärta, kärl och lungor

Besök 1

• Du kommer på morgonen till mottagningen och du har fastat sedan föregående kväll (kl 22.00).

• Du ges möjlighet att ställa ytterligare frågor innan du definitivt beslutar dig för att vara med och skriver på samtyckesblanketten.

• Vi tar blodprov (ca 100 milliliter) från armen på samma sätt som man gör i sjukvården, där bland annat kolesterol, blodsocker och kreatinin (njurfunktion) kommer att analyseras. Därutöver kommer man i framtiden (I STUDIEN) att göra vetenskapliga biokemiska och genetiska analyser. Du lämnar också ett urinprov.

140205 Hjärt-Lungfonden / Scapis Foto: Marie Ullnert

• Vi mäter längd, vikt, midje-, höft- och bukhöjdsmått, och man gör ett så kallat kognitionstest (ett slags minnestest).

• Enkel frukost serveras (smörgås och dryck).

pic18467

• Innan du går hem får du inloggningsuppgifter för att kunna fylla i ett web-baserat frågeformulär hemma. Frågorna gäller din hälsa och livsstil, som frågor om mediciner, kost, motion, husdjur, eventuella tidigare graviditetskomplikationer, rökning, och levnadsförhållanden inklusive arbete och utbildning, samt eventuella sjukdomar i släkten.

• Du får också med dig utrustning för mätningar i hemmet (sömnregistrering, stegräknare, puls- och blodtrycksmätare m.m.), material för avföringsprov, samt frågeformulär i pappersformat om mat och sömn. Denna utrustning ska återlämnas dagen efter (24 timmar).

Besöket beräknas ta ca 2 timmar.

pic00041

Besök 2

• På detta besök skall du lämna in ett avföringsprov som du samlat i hemmet och ifyllda pappersenkäter.

• Om det under besök 1 visade sig att du hade ett högt blodsocker måste du vara fastande minst fyra timmar även innan detta besök. Ett nytt prov för analys av blodsocker tas och du erbjuds därefter en enkel frukost (smörgås och dryck).

• Du kommer att genomgå ett antal noggranna undersökningar av din lungfunktion. Du kommer att göra utandningsprov för att mäta lungfunktionen efter att du andats in en spray som vidgar luftrören.

• Blodtryck (både runt ankel och arm) och ett EKG tas, därefter görs en ultraljudsundersökning av dina halspulsådror. Du ligger bekvämt på en brits under dessa undersökningar som är helt smärtfria.

• Innan avslut bokas en tid för skiktröntgen på Akademiska sjukhuset och du får information om hur denna skiktröntgen går till.

Besöket beräknas ta ca 4 timmar

pic06334

Besök 3

• Du genomgår Skiktröntgen (CT) av hjärtats kranskärl, lungorna, delar av stora kroppspulsådern samt av fettmängden kring hjärtat, i levern, i magen och i lår. Under CT-undersökningen ligger du på en brits och röntgenapparaten befinner sig ovanför bröst och mage. Undersökningarna tar bara några minuter.

Scapis_fotoCharlotteCarlbergBarg_0261

 För att undersöka kranskärlen får du kontrastinjektion insprutad i ena armen. Hjärtats kranskärl undersöks inte om blodprovet från Besök 1 visar nedsatt njurfunktion, eller om du är allergisk mot det jod som ingår i kontrastmedlet. För att bilderna skall bli så bra som möjligt kommer du också att få läkemedel som sänker din puls (beta-blockad) och som vidgar dina kranskärl i hjärtat (nitroglycerin).

Du som vid undersökning visar dig ha lätt sänkt njurfunktion eller behandlas med läkemedlet metformin kommer att få speciell muntlig information om vad kontrastundersökning innebär för just dig och hur denna kommer att genomföras.

De personer som visar sig ha åderförkalkning i halskärlen kommer att tillfrågas om att undersöka denna i mer detalj med en magnetkamera (MR-kamera). Detta görs vid ett separat besök och tar cirka 1 timme. Även vid denna undersökning använder vi kontrastmedel som sprutas i armen.

Efter dessa undersökningsdagar ingår inga fler besök i denna studie. Vi kan dock komma att kontakta dig igen och tillfråga dig om uppföljningsstudier. Dessa studier ingår inte i huvudstudien och kommer att ha egna tillstånd från Etikprövningsnämnden. Det är helt frivilligt för dig om du vill delta i dessa studier.

Studien avslutad i Uppsala.

SCAPIS Uppsala tar inte in ytterligare studiedeltagare.

Tel
018-611 02 85

E-post
scapis@medsci.uu.se

Hitta hit

Address
SCAPIS Test Center
Dag Hammarskjölds väg 10B 1 tr,
Oskar II, Uppsala Science Park, 752 37 Uppsala

Huvudansvarig

Johan Sundström
Professor
Uppsala universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Kardiovaskulär epidemiologi

 Portratt_Johan-Sundstrom