Scapis logo

Vi som jobbar med SCAPIS

Huvudansvarig

Johan Sundström

Professor
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Kardiovaskulär epidemiologi

 

Maria Storgärds

Projektledare
Uppsala Biobank


STYRGRUPP FÖR UPPSALA:

Johan Sundström
PI

Lars Lind
co-PI

Christer Janson
Lungmedicin

Eva Lindberg
Lungmedicin

Stefan James
Kardiologi

Jonas Oldgren
Kardiologi

Håkan Ahlström
Radiologi

Olov Duvernoy
Radiologi

Andrei Malinovschi
Klinisk fysiologi

Sune Larsson
FoU-direktör Akademiska Sjukhuset och Uppsala Läns landsting   

Studien avslutad i Uppsala.

SCAPIS Uppsala tar inte in ytterligare studiedeltagare.

Tel
018-611 02 85

E-post
scapis@medsci.uu.se

Hitta hit

Address
SCAPIS Test Center
Dag Hammarskjölds väg 10B 1 tr,
Oskar II, Uppsala Science Park, 752 37 Uppsala

Huvudansvarig

Johan Sundström
Professor
Uppsala universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Kardiovaskulär epidemiologi

 Portratt_Johan-Sundstrom