Scapis logo

Har du fått en inbjudan?

Gå in på din SCAPIS-ort.

Har du INTE fått en inbjudan, men vill veta mer? Klicka här >

Det är enbart slumpvis utvalda som fått en inbjudan till SCAPIS- studien. Det går inte själv att anmäla sitt intresse.
Men det går att bidra till forskningsgenombrott på andra sätt, klicka här >

Att stoppa hjärtinfarkten innan den kommer

Just nu pågår en världsunik forskningsstudie i Sverige. Sex universitetssjukhus undersöker 30 000 svenskar för att samla in information som tidigare inte funnits.

Med den informationen hoppas forskarna på sikt kunna stoppa hjärt- och lungsjukdom innan den uppstår. Att den som riskerar att t ex få en hjärtinfarkt eller stroke inte behöver få den.

567187a372405ef2161d29ae_GoranBergstrom”Tänk om vi tack vare SCAPIS kan skjuta hjärt-kärlsjukdom upp i åldrarna. Ja, kanske till och med förhindra den helt och hållet. Tänk.”

Göran Bergström
Huvudansvarig SCAPIS
Professor, Sahlgrenska
universitetssjukhuset

Vad är SCAPIS?

Med insamlat material från 30 000 personer blir SCAPIS en unik kunskapsbank för forskare världen över som försöker få svar på varför sjukdomar som stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp och hjärtinfarkt uppstår, varför vissa får dem och andra inte och hur man kan förhindra att de uppstår.

Ett besök på SCAPIS

Titta in på SCAPIS Stockholm och möt deltagaren Robert Aggett när han gör sin undersökning samt berättar om hur han tänker kring sitt deltagande. Möt också överläkaren Tomas Jernberg, ansvarig för SCAPIS Stockholm, och hör mer om mål och syfte med studien.

Varför behövs SCAPIS?

first aid
Vanligaste
dödsorsaken

Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen. Sjukdomar i hjärta, kärl och lungor leder dessutom ofta till stora handikapp, försämrad, livskvalitet och stort lidande.

newspaper
Ändrad livsstil

Vår livsstil har förändrats. Idag är stillasittande, övervikt och diabetes vanligare riskfaktorer än rökning, högt kolesterol och blodtryck. Ny forskning behövs.

clock
Inaktuell data

De stora befolknings-
studier som finns gjorda är över 30 år gamla. Eftersom riskfaktorerna ser annorlunda ut idag, behövs nya underlag, ny data och ny forskning och därför behövs SCAPIS.

 

globe
Ny teknik

Idag finns dessutom ny teknik som gör att det går att ta bilder av hjärtat, lungorna och blodkärlen på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Det går också att avbilda och mäta fördelning av fett.

Vem får delta?

Totalt har cirka 30 000 slumpvis (via Folkbokföringsregistret) utvalda personer, i åldern 50-64 år, fått en mycket grundlig hälsoundersökning av hjärta, kärl och lungor samt status för blodsocker. Det innebär också en möjlighet till tidig upptäckt och behandling av eventuell hjärt-kärlsjukdom och KOL.

Notera!
Enbart personer som fått en personlig inbjudan får delta i SCAPIS studien. Det går inte att själv anmäla sitt intresse. För att kunna delta i studien måste man förstå både den skriftliga och den muntliga information som ges på svenska. SCAPIS har inte möjlighet att erbjuda tolkhjälp, men du är välkommen att delta om du kan ta med en anhörig som kan hjälpa dig tolka.

Deltagare berättar

deltagare1

Barbara Nydell

”Det är väl självklart att man ställer upp! Det är ju en gratis hälsoundersökning! Visst är man lite orolig för att drabbas av någon sjukdom, så det är ju viktigt att veta om det finns någon risk. På det sättet skulle ju den här studien kunna rädda mitt liv.”

deltagare2

Masoud Solavi

”Jag tänkte att det kunde vara bra med en ”check-up”. Eftersom jag aldrig gjort någon hel hälsoundersökning kanske de skulle hitta något. Inte för att vi har några sjukdomar i släkten, men ändå. Undersökningarna gick bra och alla var snälla och duktiga. Informationen inför undersökningarna var bra.”

SCAPIS kommer rädda många liv

SCAPIS finansieras främst genom gåvor från Hjärt-Lungfondens givare samt betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet och universitetssjukhusen själva.

Hjärt-Lungfonden har bidragit till många svenska avgörande genombrott, som t ex EKG, Ultraljud, och Pacemakern. Vi ger ett ovanligt stort stöd till SCAPIS, då vi ser att SCAPIS kan bli en mycket viktig kunskapsbank för forskare under lång tid framöver. Kunskap som kommer rädda många liv.

Vill du bidra till framtida forskningsgenombrott, Klicka här >

Vill du läsa mer om hjärtsjukdomar och sjukdomar i kroppens kärl, Klicka här >

5677da3a670b8ed21e3853d2_kristina_sparreljung_generalsekreterare

”SCAPIS är vår hittills största satsning. Vi tror att SCAPIS kommer leda till verkligt avgörande genombrott.”

Kristina Sparreljung,
Generalsekreterare,
Hjärt-Lungfonden